A partir d'avui, dia 8 de juny, i previsiblement fins el 22 de juny (període en Fase 2), es podrà fer servir el Rocòdrom d’acord amb les següents condicions:
- Caldrà demanar cita prèvia amb una antelació de 5 dies (per mail, indicant dia i hora a reservar).
- Podran accedir en un sol torn horari un màxim de 16 usuaris si no hi ha més usuaris a la instal·lació de la Pista Coberta. En cas contrari el total de esportistes a la instal·lació mai podrà superar l’aforament restringit permès (Veure aforament més avall). 
- Podran fer ús simultani del rocòdrom un màxim de 2 persones per mòdul, sempre i quan es pugui garantir que no hi haurà contacte físic entre ells i que es podrà mantenir en tot moment la distància de 2 metres. 
- La resta d'usuaris que en aquell moment no estiguin fent ús del rocòdrom hauran de mantenir en tot moment la distància de seguretat de 2 metres. Durant aquests períodes caldrà fer ús de la mascareta. 
- Abans i després de cada escalada caldrà desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. Es recomana fer un ús raonable i responsable del gel. 
- No es podrà fer ús de vestidors i dutxes. No es podrà fer ús de la resta de l’equipament esportiu on es troba el rocòdrom. 
- Abans de l’inici de l’activitat, i al final de l’activitat, caldrà realitzar una neteja i desinfecció de tots les preses del rocòdrom consistent en netejar i desinfectar amb un drap impregnat en líquid desinfectant. Facilitarem el desinfectant com a producte de neteja per fer-ho possible. Aquesta neteja anirà a càrrec d’un membre de l’entitat donada la impossibilitat de garantir aquest treball en alçada per part del personal municipal per a cada utilització. 
- Els membres de l’entitat que no estiguin escalant hauran de mantenir la distància de seguretat entre ells (2 metres), i utilitzar mascareta.  


  EQUIPAMENT:  PISTA COBERTA JOAN CANYELLES

AFORAMENT ÚS ESPORTIU                    52 
AFORAMENT FASE II (30% aforament)    16
AFORAMENT FASE III (50% aforament)   26  


  ASPECTES A TENIR EN COMPTE:

- Per a cada equipament interior hi haurà previst un itinerari d’entrada i un de sortida. Feu cas si us plau de les indicacions que el personal de les instal·lacions us puguin donar en tot moment. 
- No es podran fer servir vestuaris 
- En instal·lacions tancades s’habilitarà, a peu de pista mateix, un espai delimitat on deixar les pertinences dels esportistes. Després de cada ús aquest espai serà netejat i desinfectat. 
- Hi haurà gel desinfectant a totes les instal·lacions esportives. Es recomana fer-ne ús abans i després de cada entrenament. 
- El personal de les instal·lacions vetllarà pel compliment de totes les normatives vigents.