CURS D’ESCALADA ARTIFICIAL EN ROCA


CURS D’ESCALADA ARTIFICIAL EN ROCA
Del 9 al 17 de novembre del 2019
L’objectiu del curs és ensenyar les tècniques bàsiques de progressió i assegurament i les tàctiques adequades per escalar vies d’artificial amb autonomia i seguretat.

Més informació: cepalautordera@gmail.com

ORGANITA: CLUB EXCURSIONISTA PALAUTORDERA i CENTRE EXCURSIONISTA ST. CELONI